Firma Florett

Hodnoty naší značky

Florett Betriebsgebäude 1959

Varomed - Vize

Každý člověk by měl mít možnost nosit vhodné boty!
Našimi vysoce kvalitními zdravotnickými výrobky bychom chtěli našim zákazníků věnovat více mobility a tím i více kvality jejich života.
Denně pracujeme na rozšiřování palety našich výrobků a nabídce individuálních řešení pro každý problém nohou.

Varomed - Zkušenosti

Německá výroba obuvi od roku 1959
Jako dlouholetému německému výrobci obuvi se nám daří propojovat tradici a inovace. Od roku 1959 vytváříme vysoce kvalitní výrobky a nabízíme vhodné řešení pro různé problémy nohou. Do vývoje nových bot dáváme mnoho zkušeností a své srdce, abychom vytvořili obuv nejen funkční, ale i rovněž i hezkou na pohled. Neustále vyvíjí- me a pracujeme na nových řešeních obuvi, abychom mohli dále rozvíjet paletu našich výrobků.

Varomed - Udržitelnost

Vyrobeno v Německu & vyrobeno v Evropě

Primární hodnotou v naší továrně na obuv je udržitelnost. Proto také většinu našich výrobků vyrábíme přímo v podniku v Bavorsku a tím Made in Germany.
Rovněž při pořizování materiálu pro naše boty máme faktor udržitelnosti neustále na zřeteli. Spolupracujeme výhradně s dodavateli z EU a zvlášte dbáme na krátké dopravní cesty. Vaším rozhodnutím pro naše boty můžete i Vy zmenšit Váš ekologický otisk nohy.

Varomed - Kvalita

Varomed - Originál s V
Jako německý producent obuvi Florett distribujeme naše výrobky pod registrovanou značkou Varomed. Výrobky značky Varomed se etablovaly jako německý produkt kvality, proto můžeme hrdě prohlásit: „Jsme originál s V!“ Dbáme na férové pracovní podmínky, udržitelné výrobní procesy a vynikající kvalitu našich bot. Jako výrobce zdravotnických výrobků jsme povinni plnit přísné zákonné předpisy. Náš Certifikát dle DIN EN ISO 13485 potvrzuje, že je splňujeme.