Florett - Úleva pro nohy

Již téměř 60 let vyrábíme pod značkou Florett pohodlnou obuv. Velkou část našich výrobků produkujeme u nás v Německu, ve východobavorském Chamu, nedaleko česko-německých hranic.

Naše firma, coby středně velký výrobce, neustále koncentruje svou pozornost na další vývoj výrobního programu. Tak vznikl v roce 1997 nápad na vytvoření naší kolekce „Varomed® perfektní speciální bota" pro atypické nohy. To byl počátek naší úspěšné cesty do oblasti ortopedie.

Mezitím dosáhla paleta nabídky bot Varomed® téměř sta modelů. Nabízíme řešení pro osoby, kteří trpí zraněnými, deformovanými nebo jinak nemocnými nohami, počínaje vbočeným palcem (Hallux vagus) až po peroneální ochrnutí.

Naším cílem je, při zachování vysoké funkčnosti, klást také důraz na estetický vzhled. Stručně shrnuto - snažíme se posouvat hranice technicky proveditelného s neustálým ohledem na výsledný vzhled obuvi.

Poznejte naši firmu