Varomed Peroneus Stiefel Header

Obrna nohou

U pacientů s poškozením centrálního motoneuronu (centrální paréze např. po CMP, ROS, mozkové obrně či úrazech mozku nebo krční míchy) bývá oslabena anterolaterální skupina na bérci, což vede k poklesu chodidla během švihové fáze kroku a následně k zakopávání či cirkumdukci. Jedná se o poruchu chůze vyvolanou alterací spinálního motorického okruhu. Pokud jsou postiženy obě končetiny,
je chůze bez opory nemožná. Nejč. bývají poškozeny akrální části končetin, pacient „tahá" končetinu za sebou. Při poškození n. fibularis pacient zdvihá končetinu, našlapuje nejprve na prsty a až poté na patu (kohoutí, peroneální chůze).

Varomed Peroneus Stiefel schwarz Artikel 75701-60

Kdy je používání peroneální obuvi Varomed® užitečné:

 • po obrnách, u padavé nohy při parézách, pro hemiparetiky
 • při neuropatiích se špatnou motorickou funkcí bércových svalů

 

Jaké přednosti nabízí peroneální obuv Varomed®:

 • peroneální obuv s dlahou udržuje postavení kotníku ve střední poloze a při kroku zvedá špičku, čímž usnadňuje chůzi
 • žádné zdlouhavé manipulace s dlahou
 • konstrukce usnadňuje obutí
 • podrážka s odvalem pro usnadnění chůze
 • dostatek prostoru pro velké palce a široké nohy
 • vhodné pro individuální vložku
 • dámská a pánská obuv (unisex)
 • vyrobeno bezešvou technologií s bandáží
 • antibakteriální podšívka